Izjava o konverziji valuta

 

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos koji će biti naplaćen s računa vaše kreditne kartice dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbemoguće su neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica.