Izjava o zaštiti privatnih podataka

Sustav online trgovine koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način.
Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.
Koristeci https enkripciju nad prometom prema web lokaciji i izlasni promet sa web lokacije je kriptiran kako nijedna treca strana nebi bila u mogucnosti zlorabiti ili prepoznati transferirane podatka