Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.studijo.co u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.studijo.co je Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju, vl. Josipa Maras (dalje u tekstu.: Studijo Maras) koji putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web shop (dalje u tekstu: Web shop). Korištenjem usluge Web shopa i svih pridruženih stranica i servisa na domeni www.studijo.co smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web shopa.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web shopa je Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju, vl. Josipa Maras, Prve Poljanice 3, 10 040 Zagreb, OIB: 70639809788.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim korisničkim pravima i obvezama.

Studijo Maras pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga Web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web shop od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Studijo Maras ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Web shop ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Fotografije su ilustrativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

Ovim Općim uvjetima online kupovine uređuju se odnosi između Korisnika, odnosno Kupaca Web Shop-a Studijo i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstvo, reklamacije i povrat robe, dostavu robe, tajnost osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Web Shop-a Studijo i online kupnju, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku narudžbe proizvoda.

Sav sadržaj stranice Web Shop Studijo kao i Opći uvjeti podložni su izmjenama od strane Prodavatelja te su Korisnici, odnosno Kupci dužni prilikom svake posjete stranici, a radi potpune informiranosti, pregledati sadržaj iste. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Korisnika odnosno Kupca da to učini.

UVJETI KUPNJE

Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Internet prodavaonice definirani su kroz sljedeće etape:

Korištenje usluge web shopa

Naručivanje

Otprema

Plaćanje

Preuzimanje

Povrat/reklamacija

Trajanje i raskid ugovora

Isporučitelj naručene robe je Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju koja putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju svog asortimana robe koja se nalazi u ponudi, a prema adresi dostave kupca.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju , posredstvom Internet prodavaonice. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja.

Studijo zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

2.1. Korištenje usluge web shopa

Da biste koristili usluge Internet prodavaonice, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom kupnje, molimo Vas da nas u čim skorijem roku obavijestite o nastalim promjenama putem e-mail adrese: info@josipamaras.com
Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju

Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

2.2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „U košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“).

Webshop Studijo omogućuje sljedeći način kupnje: kupnja kao gost korisnik.

Kupcu se omogućuje kupnja svih dostupnih proizvoda te se uneseni podaci koriste samo za trenutačnu kupnju, ali neće biti pohranjeni u bazu kupaca Internet prodavaonice.

Slike proizvoda na Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

2.3. Otprema robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

2.4. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti obrtu Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju, načinom plaćanja navedenim na stranicama Internet prodavaonice.

Ako se kupac odlučio za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa bit će poslan predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

Trošak dostave uračunat je u cijenu proizvoda čija vrijednost prelazi 300 HRK.

2.5. Dostava narudžbe i isporuka

Sve narudžbe dostavlja dostavna služba Hrvatska Pošta vlastitim dostavnim vozilima svaki radni dan. Rok za dostavu je 3-5 radnih dana nakon slanja narudžbe. Rok isporuke proizvoda od dana naručivanja proizvoda je 5-7 radnih dana.

2.6. Povrat/Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Studiju Maras e-mailom te naznačiti broj narudžbe.

Kupac ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Studijo Maras će, na osnovu pisane reklamacije za povrat ili zamjenu, kupcu vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samoj reklamaciji ili zamijeniti proizvod s novim u roku od 14 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda.

Troškove povrata proizvoda snosi kupac.

Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju.

2.8. Trajanje i raskid ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca roba, koja čini predmet ugovora, predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor Studijo Maras, obrt za usluge grafičkog dizajna i proizvodnju se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.