Konverzija valuta

Izjava o konverziji valuta


Sva plaćanja bit će izvršena u valuti Euro (EUR). Ukoliko je Vaša lokalna valuta različita od valute Euro (EUR),  iznos koji će biti naplaćen s računa Vaše kreditne kartice dobiva se konverzijom cijene lokalne tarife u Euro (EUR) prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe moguće su neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.