Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.studijo.co u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.


1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

 

Nositelj svih prava na internet stranici https://www.studijo.co je Studijo Wallart d.o.o., Alberta Ognjana Štrige 19, 10000 Zagreb – HR, OIB: 80861953515 / E-mail: info@studijo.co (u daljnjem tekstu: Studijo) koji putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web shop (dalje u tekstu: Web shop). Korištenjem usluge Web shopa i svih pridruženih stranica i servisa na domeni studijo.co smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web shopa.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web shopa je Studijo.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim korisničkim pravima i obvezama.

Studijo pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga Web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web shop od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Studijo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Web shop ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Fotografije su ilustrativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

Ovim Općim uvjetima online kupovine uređuju se odnosi između Korisnika, odnosno Kupaca Web Shop-a Studijo i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način korištenja web shopa, naručivanja proizvoda, plaćanja i izrade proizvoda, dostave proizvoda, preuzimanja proizvoda, reklamacije i povrata proizvoda, trajanja ugovora, tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Web Shop-a i online kupnju, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku narudžbe proizvoda.

Sav sadržaj stranice Web Shop Studijo kao i Opći uvjeti podložni su izmjenama od strane Prodavatelja te su Korisnici, odnosno Kupci dužni prilikom svake posjete stranici, a radi potpune informiranosti, pregledati sadržaj iste. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Korisnika odnosno Kupca da to učini.

 

2. UVJETI KUPNJE

Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Internet prodavaonice definirani su kroz sljedeće etape:

  • Korištenje usluge web shopa
  • Naručivanje proizvoda
  • Plaćanje i izrada proizvoda
  • Dostava proizvoda
  • Preuzimanje pošiljke
  • Povrat/reklamacija proizvoda
  • Trajanje i raskid ugovora


Isporučitelj naručene robe je Studijo, koji putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju svog asortimana robe koja se nalazi u ponudi, a prema adresi dostave kupca.
Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvod i plaća uslugu dostave proizvoda Prodavatelju, posredstvom Web shopa.
Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja a sve cijene se izražene u valuti EUR.
Studijo zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.


2.1. Korištenje usluge web shopa
Da biste koristili usluge Internet prodavaonice, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje.
Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom kupnje, molimo Vas da nas u čim skorijem roku obavijestite o nastalim promjenama putem e-mail adrese: info@studijo.co


2.2. Naručivanje proizvoda
Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „U košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“.
Kupcu se omogućuje kupnja svih dostupnih proizvoda te se uneseni podaci koriste samo za trenutačnu kupnju.
Slike proizvoda na Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.


2.3. Plaćanje i izrada proizvoda
Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Studiju, načinom plaćanja navedenim na stranicama web shop-a.
Ako se kupac odlučio za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa bit će poslana ponuda sa svim podacima o proizvodu.
Po primitku sredstava na naš poslovni račun, proizvod će biti prilagođen prema specifikaciji Kupca nakon čega će slika finalnog izgleda proizvoda biti poslana Kupcu na odobrenje.
Slanjem odobrenja, Kupac potvrđuje da je proizvod jasno prilagođen željama i potrebama Kupca te se po tom osnovu gubi pravo na jednostrani raskid ugovora od strane Kupca.
Od primljenog odobrenja za izradu, potrebno nam je maksimalno 7-10 radnih dana za izradu proizvoda, osim ako to nije drugačije naznačeno na samoj ponudi.


2.4. Dostava proizvoda
Narudžbe prikuplja dostavna služba na dnevnoj bazi te ih vlastitim dostavnim vozilima svaki radni dan dostavlja na adrese kupaca.
Uobičajeno vrijeme dostave proizvoda unutar HR je 1-2 dana (izuzev otoka 3-5 dana).
Trošak dostave uračunat je u cijenu proizvoda čija vrijednost prelazi 100,00 EUR + PDV (753,45 kn + PDV) za područje Republike Hrvatske. Za ostale uvjete dostave, trošak dostave biti će izračunat ovisno o lokaciji dostave i zasebno izražen prije samog plaćanja proizvoda.


2.5. Preuzimanje pošiljke
Naručeni proizvod biti će složen na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.
To nikako ne znači da se pošiljka ne može oštetiti prilikom transporta.
Kupac ili osoba koju je kupac ovlastio za preuzimanje pošiljke je dužna prije preuzimanja pošiljke istu vizualno provjeriti.
U slučaju vidljivih oštećenja na ambalaži, iste je potrebno dokumentirati te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Sliku oštećene pošiljke molimo poslati na info@studijo.co u što kraćem vremenu kako bi što prije mogli pratiti status pošiljke i poslali novu.
Nakon potpisa prijema pošiljke, Kupac ili osoba koju je kupac ovlastio za preuzimanje pošiljke potvrđuje da proizvod nije imao vidljive vanjske nedostatke.


2.6. Reklamacija/povrat proizvoda
Kupac ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od preuzimanja proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda.
U slučaju reklamacije proizvoda, kupac je dužan kontaktirati Studijo u pisanom obliku putem pošte ili elektronske pošte.
U reklamaciji je potrebno navesti broj narudžbe/računa, vrstu problema te priložiti slike reklamiranog proizvoda.
Opravdane reklamacije moguće je uvažiti jedino prije oštećenja proizvoda kao što su rezanje proizvoda ili nanošenja ljepila na proizvod i/ili postavljanja proizvoda na zid.
Studijo će, na osnovu pisane reklamacije za povrat ili zamjenu proizvoda, kupcu vratiti pisani odgovor u roku od 15 dana s o obrazloženjem o prihvaćanju ili odbijanju reklamacije.
U slučaju pozitivnog odgovora na reklamaciju, Studijo će kupcu ponuditi mogućnost povrata sredstava na račun ili izradu novog proizvoda u najkraćem mogućem roku.
U slučaju pozitivnog odgovora na reklamaciju, kupac će o svom trošku proizvod vratiti u stanju u kojem mu je dostavljeni i u originalnom pakiranju na adresu Studijo-a (adresa će biti naznačena u pisanom odgovoru).
Nakon preuzimanja reklamiranog proizvoda, Studijo će u roku od 14 dana ovisno o želji Kupca izraditi novi proizvod u najkraćem mogućem roku i dostaviti ga Kupcu bez dodatnog troška ili izvršiti povrat sredstava u punom iznosu na isti račun s kojeg je primljena uplata.


3. TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.