Zaštita podataka

Izjava o zaštiti privatnih podataka

Sustav online trgovine koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način.
Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.


Koristeći https enkripciju nad prometom prema web lokaciji i kriptiranjem izlaznog prometa sa web lokacije nijedna treća stranka nije u mogućnosti zlorabiti ili prepoznati transferiranje podataka.